Tillbaka

levetiracetam
Matever

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Status epilepticus.

Förbehåll / Kommentar

Ett intravenöst alternativ vid status epilepticus när valproinsyra anses olämpligt. Rekommenderad dosering för vuxna: 2-4 g intravenöst som infusion under 15 minuter.

Levetiracetam är miljöklassificerat.

Motivering

Valproinsyra, fosfenytoin och levetiracetam rekommenderas i ett flertal behandlingsriktlinjer vid etablerat status epilepticus. Dock saknas randomiserade, kontrollerade, blindade studier som jämför dessa läkemedel.

En omfattande retrospektiv analys av de protokollstyrda behandlingar som gjorts med fenytoin, valproinsyra och levetiracetam gav stöd för att valproinsyra var effektivare än levetiracetam. Effekten av fenytoin skiljde sig inte från vare sig valproinsyra eller levetiracetam.

Valproinsyra och levetiracetam är inte registrerade på denna indikation i Sverige. Dock lång klinisk erfarenhet.

Levetiracetam rekommenderas på grund av effekt och förväntad leveranssäkerhet i de fall valproinsyra anses olämpligt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Brophy GM, Bell R, Claassen J, Alldredge B, Bleck TP, Glauser T et al. Guidelines for the evaluation and management of Status epilepticus Neurocrit Care 2012;17:3-23. PubMed
  2. Shin HW, Davis R. Review of levetiracetam as a first line treatment in status epilepticus in the adult patients- what do we know so far? Frontiers in Neurology 2013;4:1-4. PubMed
  3. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av epilepsi. Behandlingsrekommendation 2011.
  4. Alvarez V, Januel JM, Burnand B, Rossetti AO. Second-line status epilepticus treatment: comparison of phenytoin, valproate, and levetiracetam. Epilepsia. 2011;52(7):1292-6. PubMed
  5. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Riktlinjer för behandling av konvulsivt status epilepticus hos vuxna. 2015. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar