Tillbaka

lamotrigin
Lamotrigin Actavis, Lamotrigin Ebb, Lamotrigin EQL, Lamotrigin Orifarm

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Fokala anfall med eller utan generalisering.

Förbehåll / Kommentar

Vid epilepsibehandling tillämpas inte generisk substitution fullt ut, eftersom biotillgängligheten kan variera. Expertrådet rekommenderar att generika väljs vid nyinsättning på grund av lägre kostnad.

Graviditet och p-piller ökar nedbrytning av lamotrigin vilket leder till behov av dosökning.

Lamotrigin är miljöklassificerat.

Motivering

Levetiracetam, lamotrigin och karbamazepin har alla visats ha god förebyggande effekt och tolerabilitet hos vuxna oavsett kön vid fokala anfall med eller utan generalisering.

En stor meta-analys av tio olika antiepileptika analyserade tid till utsättning (en indikation på dålig effekt eller tolerabilitet), tid till första anfall och anfallsfrihet vid 6 respektive 12 månader. I denna analys var tid till utsättning längre för lamotrigin och levetiracetam jämfört med karbamazepin. Tid till första anfall var dock kortare än för karbamazepin. Detta stämmer väl överens med klinisk erfarenhet - att lamotrigin har något sämre effekt än karbamazepin vid fokala anfall med eller utan generalisering men tolereras bättre.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Brodie MJ, Richens A, Yuen AW. Double-blind comparison of lamotrigine and carbamazepine in newly diagnosed epilepsy. Lancet 1995;345(8948):476-9. PubMed
  2. Nieto-Barrera M, Brozmanova M, Capovilla G, Christe W, Pedersen B, Kane K et al. A comparison of monotherapy with lamotrigine or carbamazepine in patients with newly diagnosed partial epilepsy. Epilepsy Res 2001;46:145-55. PubMed
  3. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av epilepsi – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2011.
  4. Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, Tudur Smith C, Marson AG. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data. Cochrane Database Syst Rev. 2017;6:CD011412. PubMed
  5. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar