Tillbaka

oxkarbazepin
Trileptal

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Fokala anfall med eller utan generalisering.

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderas för barn och ungdomar. Risk för minskad effekt av p-piller på grund av interaktion.

Oxkarbazepin är miljöklassificerat.

Motivering

Oxkarbazepin har liknande egenskaper och effekt som anfallsförebyggare som karbamazepin hos barn, oavsett kön. Det finns randomiserade studier som visat god effekt av monoterapi med oxkarbazepin hos barn.

En stor meta-analys av tio olika antiepileptika analyserade tid till utsättning (en indikation på dålig effekt eller tolerabilitet), tid till första anfall och anfallsfrihet vid 6 respektive 12 månader. I denna analys var tid till utsättning kortare för oxkarbazepin jämfört med lamotrigin. Tid till första anfall samt anfallsfrihet vid 6 respektive 12 månader var dock likartad. Data för jämförelse med levetiracetam saknas och är otillräckliga för jämförelse med karbamazepin.

Terapitradition inom barnneurologin.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Guerreiro MM, Vigonius U, Pohlmann H, de Manreza ML, Fejerman N, Antoniuk SA et al. A double-blind controlled clinical trial of oxcarbazepine versus phenytoin in children and adolescents with epilepsy. Epilepsy Res 1997;27(3):205-13. PubMed
  2. Koch MW, Polman SK. Oxcarbazepine versus carbamazepine monotherapy for partial onset seizures. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD006453. PubMed
  3. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av epilepsi – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2011.
  4. Reddy D.S. Clinical pharmacokinetic interactions between antiepileptic drugs and hormonal contraceptives. Expert Rev Clin Pharmacol. 2010; 3(2): 183–192. PubMed
  5. Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, Tudur Smith C, Marson AG. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data.Cochrane Database Syst Rev. 2017;6:CD011412. PubMed
  6. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar