Tillbaka

levetiracetam
Levetiracetam Actavis

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Fokala anfall med eller utan generalisering

Förbehåll / Kommentar

Levetiracetam ska användas med försiktighet till patienter med psykiatrisk samsjuklighet.

Expertrådet rekommenderar att generika väljs vid nyinsättning på grund av lägre kostnad.

Levetiracetam är miljöklassificerat. 

Motivering

Levetiracetam, lamotrigin och karbamazepin har alla visats ha god förebyggande effekt och tolerabilitet hos vuxna och barn oavsett kön vid fokala anfall med eller utan generalisering.

En stor meta-analys av tio olika antiepileptika analyserade tid till utsättning (en indikation på dålig effekt eller tolerabilitet), tid till första anfall och anfallsfrihet vid 6 respektive 12 månader. I denna analys var tid till utsättning längre för levetiracetam jämfört med lamotrigin och karbamazepin. Tid till första anfall var dock kortare än för karbamazepin. Detta stämmer väl överens med klinisk erfarenhet - att levetiracetam har något sämre effekt än karbamazepin vid fokala anfall med eller utan generalisering men tolereras bättre.

All behandling av epilepsi för barn och ungdomar under 18 år är specialiserad vård.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Brodie MJ, Perucca E, Ryvlin P, Ben-Menachem E, Meencke HJ. Comparison of levetiracetam and controlled-release carbamazepine in newly diagnosed epilepsy. Neurology 2007;68(6):402-8. PubMed
  2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av epilepsi – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2011.
  3. Zelano J, Kumlien E. Levetiracetam as alternative stage two antiepileptic drug in status epilepticus: A systematic review. Seizure 2012;21:233–236. PubMed
  4. Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, Tudur Smith C, Marson AG. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data.Cochrane Database Syst Rev. 2017;6:CD011412. PubMed
  5. Trinka E, Marson AG, Van Paesschen W, Kälviäinen R, Marovac J, Duncan B et al. KOMET: an unblinded, randomised, two parallel-group, stratified trial comparing the effectiveness of levetiracetam with controlled-release carbamazepine and extended-release sodium valproate as monotherapy in patients with newly diagnosed epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013;84:1138-47. PubMed
  6. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar