Tillbaka

natriumpikosulfat
Cilaxoral

2018-12-12 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Obstipation

Förbehåll / Kommentar

Natriumpikosulfat bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Modern dokumentation för tarmstimulerande medel saknas. Ett tarmstimulerande medel för tillfällig förstoppning bör dock finnas med på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ramkumar D, Rao SS. Efficacy and safety of traditional medical therapies for chronic constipation: systematic review. Am J Gastroenterol. 2005;100:936-71. PubMed
  2. Tack J, Müller-Lissner S, Stanghellini V, Boeckxstaens G, Kamm MA, Simren M et al. Diagnosis and treatment of chronic constipation--a European perspective. Neurogastroenterol Motil. 2011;23:697-710. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar