Tillbaka

laurylsulfat
Microlax

2018-12-12 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Obstipation

Förbehåll / Kommentar

Laurylsulfat är inte miljöklassificerat.

Motivering

Ett så kallat mikrolavemang för behandling av rektumobstipation bör finnas
med på Kloka listan. Microlax rekommenderas före Resulax på grund av bredare sortiment och lägre pris per klysma.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ramkumar D, Rao SS. Efficacy and safety of traditional medical therapies for chronic constipation: systematic review. Am J Gastroenterol. 2005;100:936-71. PubMed
  2. Tack J, Müller-Lissner S, Stanghellini V, Boeckxstaens G, Kamm MA, Simren M et al. Diagnosis and treatment of chronic constipation--a European perspective. Neurogastroenterol Motil. 2011;23:697-710. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar