Tillbaka

ispaghula
Vi-Siblin, Vi-Siblin S

2018-12-12 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Obstipation

Förbehåll / Kommentar

Ispaghula bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Ispaghula har inga effektfördelar jämfört med sterkuliagummi. Har högre pris än Inolaxol. Användningen minskar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ramkumar D, Rao SS. Efficacy and safety of traditional medical therapies for chronic constipation: systematic review. Am J Gastroenterol. 2005;100:936-71. PubMed
  2. Tack J, Müller-Lissner S, Stanghellini V, Boeckxstaens G, Kamm MA, Simren M et al. Diagnosis and treatment of chronic constipation--a European perspective. Neurogastroenterol Motil. 2011;23:697-710. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar