Tillbaka

laktulos
Laktulos …, Duphalac

2018-12-12 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Obstipation

Förbehåll / Kommentar

Lämpligt även för barn.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Laktulos bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Laktulos är en väldokumenterad substans vid obstipation. Välbeprövat och väldokumenterat även för barn. Biverkningsprofilen, främst gasbildning, motiverar att det är ett andrahandsval.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ramkumar D, Rao SS. Efficacy and safety of traditional medical therapies for chronic constipation: systematic review. Am J Gastroenterol. 2005;100:936-71. PubMed
  2. Tack J, Müller-Lissner S, Stanghellini V, Boeckxstaens G, Kamm MA, Simren M et al. Diagnosis and treatment of chronic constipation--a European perspective. Neurogastroenterol Motil. 2011;23:697-710. PubMed
  3. Tabbers MM, Boluyt N, Berger MY, Benninga MA. Clinical practice : diagnosis and treatment of functional constipation. Eur J Pediatr. 2011;170:955-63. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar