Tillbaka

prednisolon
Prednisolon ...

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Autoimmun hepatit

Förbehåll / Kommentar

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av prednisolon kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Välbeprövat för akut- och remissionsbehandling vid autoimmun hepatit. Lägsta möjliga behandlingsdos bör eftersträvas. När effekt ses sänks dosen av prednisolon och azatioprin kan ges som tillägg.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Dinesh Jothimani, Matthew E Cramp, Jonathon D Mitchell, Tim J S Cross. Treatment of Autoimmune Hepatitis. A Review of Current and Evolving Therapies. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26:619-27. PubMed
  2. SGF Nationella Riktlinjer för handläggning av Autoimmun hepatit 2014. SGF

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar