Tillbaka

azatioprin
Azatioprin ..., Imurel

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Autoimmun hepatit

Förbehåll / Kommentar

Regelbunden säkerhetsprovtagning bör ske med hänvisning till risk för benmärgshämning, lever- och pankreasaffektion.

Indikationen autoimmun hepatit är inte registrerad för azatioprin. Det finns dock vetenskapligt stöd och klinisk erfarenhet som stödjer behandling med azatioprin vid autoimmun hepatit.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av azatioprin kan inte uteslutas på grund av brist på data

Motivering

Väletablerad remissionsbevarande och steroidsparande behandling vid autoimmun hepatit.

Doseringen vägleds utifrån TPMT-bestämning och kroppsvikt, 2-2,5 mg/kg


Utredningsmaterial och referenser

  1. Jothimani D, Cramp ME, Mitchell JD, Cross TJ. Treatment of Autoimmune Hepatitis. A Review of Current and Evolving Therapies. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26:619-27. PubMed
  2. Svensk gastroenterologisk förenings riktlinjer vid autoimmun hepatit 2014. SGF

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar