Tillbaka

pankreasenzymer
Creon 40000

2018-12-12 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Sekretorisk pankreasinsuffiens med malabsorption. Cystisk pankreasfibros.

Förbehåll / Kommentar

Pankreasenzymer är inte miljöklassificerade.

Motivering

Behandling av kronisk pankreasinsufficiens bör ingå i basal öppen och sluten sjukvård. Creon-preparaten är enzym-högdoserade digestionsenzympreparat med förutsättning för bättre behandlingseffekt mot pankreasförorsakad maldigestion än alternativa preparat med mindre enzyminnehåll.

Det är välkänt att digestionskapaciteten från en intakt pankreas endast kan återupprättas till en mindre del med peroral enzymsubstitution, varför hög enzymhalt leder till bättre behandlingseffekt. Och denna kan ytterligare förstärkas genom tillägg av syrahämmande behandling med protonpumpshämmare.

Ofta behövs höga doser, den dos som krävs för en måltid varierar från cirka 25000 till 80000 Ph. Eur. enheter lipas. Creon 40000 rekommenderas på Kloka listan som komplement till den lägre styrkan i Creon 25000.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Thorat V, Reddy N, Bhatia S, Bapaye A, Rajkumar JS, Kini DD et al. Randomised clinical trial: the efficacy and safety of pancreatin enteric-coated minimicrospheres (Creon 40000 MMS) in patients with pancreatic exocrine insufficiency due to chronic pancreatitis--a double-blind, placebo-controlled study.  Aliment Pharmacol Ther. 2012;36:426-36. PubMed
  2. Morawski JH, Prüfert A, van Engen A, Foerster D, Sander-Struckmeier S, Małecka-Panas E et al. Cost-effectiveness analysis of pancreatin minimicrospheres in patients with pancreatic exocrine insufficiency due to chronic pancreatitis. J Med Econ. 2012;15 Suppl 1:15-25. PubMed
  3. Ihse I, Andersson R, Albiin N, Borgström A, Danielsson A, Hammarström LE et al. Guidelines for management of patients with chronic pancreatitis. Report from a consensus conference. (eller Riktlinjer för handläggning av patienter med kronisk pankreatit). Läkartidningen. 2003;100:2518-25. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar