Tillbaka

budesonid
Budenofalk

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Mikroskopisk kolit

Förbehåll / Kommentar

Budenofalk används off label vid indikationen mikroskopisk kolit.

Motivering

Den bästa vetenskapligt dokumenterade behandlingen vid mikroskopisk kolit.
Doseras: 9 mg med successiv nedtrappning under 8 veckor. Vid recidiv, låg dos 4,5-6 mg/d.

Hög första passagemetabolism i levern vilket i kombination med den lokala frisättningen medför mindre systemeffekt.

Kan ges till barn över 8 år.

Budenofalk kostar mindre än Entocort (okt 2018).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Münch A, Aust D, Bohr J, Bonderup O, Fernández Bañares F, Hjortswang H, et al. Microscopic colitis, Current status present and future challanges statement of European Microscopic Colitis Group. Journal of Crohn´s and colitis. 2012;6:932-45. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar