Tillbaka

ranitidin
Ranitidin …

2018-12-12 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Gastroesofageal refluxsjukdom

Förbehåll / Kommentar

Ranitidin ingår inte i läkemedelsförmånen.

Ranitidin är miljöklassificerat.

Motivering

Ranitidin utgår som rekommendation vid gastresofageal reflux då läkemedlet inte ingår i läkemedelsförmånerna, vilket de effektivare protonpumpshämmarna gör. Då gastroesofageal reflux främst är en klinisk diagnos bortfaller också ranitidins plats som ett läkemedel i väntan på gastroskopi.


Utredningsmaterial och referenser

  1. DeVault KR, Castell DO. Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2005;100:190-200. PubMed
  2. Kahrilas P. Clinical practice. Gastroesophageal reflux disease. N Engl J Med 2008;359:1700-7. PubMed
  3. Hedenström H, Alm C, Kraft M, Grahnén A. Intragastric pH after oral administration of single doses of ranitidine effervescent tablets, omeprazole capsules and famotidine fast-dissolving tablets to fasting healthy volunteers. Aliment Pharmacol Ther. 1997;11:1137-41. PubMed
  4. Huang JQ, Hunt RH. pH, healing rate, and symptom relief in patients with GERD. Yale J Biol Med. 1999;72:181-94. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar