Tillbaka

trimetoprim +sulfametoxazol
Bactrim
Bactrim forte, Eusaprim forte

2018-12-12 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Övre urinvägsinfektioner hos barn och vuxna. Nedre urinvägsinfektion hos män med misstanke om prostataengagemang. Intraabdominella infektioner ofta tillsammans med metronidazol.

Förbehåll / Kommentar

Rekommendationen gäller inte intravenös behandling.

Enligt SWEDRES 2017 är 22 % av E.coli resistenta mot trimetoprim, vilket bör beaktas.

Sulfametoxazol och trimetoprim är miljöklassificerade. Trimetoprim bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Trimetoprim/sulfametoxazol (TMP/SMX) är ett beprövat läkemedel vid behandling av bland annat övre urinvägsinfektioner. På grund av risken för biverkningar skall det i normalfallet inte användas vid okomplicerade nedre urinvägsinfektioner.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket 2017. Urinvägsinfektioner i öppenvård

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar