Tillbaka

flukloxacillin
Flukloxacillin …, Heracillin

2018-12-12 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hud- och mjukdelsinfektioner med misstänkt eller verifierad S. aureus-etiologi där peroral behandling är möjlig.

Förbehåll / Kommentar

Isoxazolylpenicilliner är förstahandsalternativ vid behandling av infektioner orsakade av S. aureus. Enligt SWEDRES 2017 är ca 2 % av S.aureus i sårodlingar resistenta mot isoxacillin (MRSA).

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av flukoxacillin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Isoxazolylpenicilliner är förstahandsalternativ vid behandling av insfektioner orsakade av S. aureus.


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2018. Hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård. 

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar