Tillbaka

doxycyklin
Doxycyklin ..., Doxyferm

2018-12-12 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Doxycyklin är ett andrahandsalternativ vid maxillarsinuit och ett alternativ vid antibiotikakrävande exacerbation av KOL. Alternativ vid pc-allergi typ I. Vid misstanke om pneumoni orsakad av mykoplasma eller betalaktamasproducerande Haemophilus influenzae. Behandling av neuroborrelios hos vuxna och barn >8 år. Genital klamydia.

Förbehåll / Kommentar

Enligt rekommendationer ska doxyxyklin inte ges till barn <8 år. 

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av doxycyklin kan ej uteslutas på grund av brist på data

Motivering

Doxycyklin är en tetracyklin med breda användningsområden.


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2018. Luftvägsinfektioner i öppenvård.

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar