Tillbaka

piperacillin + tazobaktam
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Allvarliga intraabdominella infektioner. Nosokomial pneumoni. Neutropen feber.

Förbehåll / Kommentar

Piperacillin och tazobaktam är inte miljöklassificerat. 

Motivering

Piperacillin är ett penicillin. I kombination med tazobaktam, som är en hämmare av betalaktamas, fås ett brett antibakteriellt spektrum som även omfattar anaerober, Pseudomonas aeruginosa och Enterococcus faecalis. Ungefär 8 % av Pseudomans aeruginosa är resistenta enligt SWEDRES 2017. En ökning av resistensen hos B. fragilis har noterats. Även hos E.coli och Klebsiella pneumoniae ses en icke försumbar resistens.

Piperacillin + tazobaktam är ett av förstahandsmedlen vid intraabdominella infektioner och neutropen feber. Det är även ett alternativ vid allvarlig pneumoni, nosokomial pneumoni och övre urinvägsinfektion.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nationella Strama 2018. Rekommendationer för sjukhus 
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar