Tillbaka

kloxacillin
Cloxacillin Stragen

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Allvarliga infektioner orsakade av S. aureus (ej MRSA).

Förbehåll / Kommentar

Kloxacillin är relativt kärlretande varför det i regel måste ges som korttidsinfusion när perifer infart används. Kan dock ges som bolusinjektion i central infart.

Kloxacillin är miljöklassificerat.

Motivering

Förstahandspreparat vid behandling av allvarliga hud-,  mjukdels- och skelettinfektioner samt vid sepsis orsakad av S. aureus.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nationella Strama 2018. Behandlingsrekommendationer för sjukhus
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar