Tillbaka

ampicillin
Doktacillin

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av verifierad enterokockinfektion. I kombination vid neonatal sepsis. Ampicillin är även förstahandsmedel vid listeriameningit.

Förbehåll / Kommentar

Ampicillin kan ges som intravenös bolusinjektion vilket är en fördel.

Ampicillin är miljöklassificerat. 

Motivering

Ampicillin är ett penicillin med utvidgat antibakteriellt spektrum och framför allt god effekt mot E. faecalis. Det är ett förstahandsmedel vid verifierad infektion med E. faecalis.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF 
  2. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Antibiotikaanvändning i sluten vård och särskilda boendeformer.

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar