Tillbaka

metotrexat
Methotrexate Orion

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd hud- och könssjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Måttlig - svår psoriasis

Förbehåll / Kommentar

Om patienten inte kan fördra tablettbehandling på grund av biverkningar kan byte till injektion göras.

Kontraindicerat vid graviditet och amning. Kräver regelbunden uppföljning av bland annat leverfunktionen.

Metotrexat är miljöklassificerat. 

Motivering

Methotrexate Orion 25 mg/ml utgår från Kloka listan på grund av att produkten inte kommer att marknadsföras efter den 31 januari 2019. 

När lokalbehandling och/eller ljusbehandling inte har tillräckligt god effekt.

Substansen metotrexat är kostnadseffektivt förstahandsalternativ när systembehandling övervägs.

 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Heydendael VM, Spuls PI, Opmeer BC, de Borgie CA, Reitsma JB, Goldschmidt WF et al. Methotrexate versus cyclosporine in moderate-to-severe chronic plaque psoriasis. N Engl J Med 2003;349:658–65. PubMed 
  2. Flytstrom I, Stenberg B, Svensson A, Bergbrant IM et al. Methotrexate vs. ciclosporin in psoriasis: effectiveness, quality of life and safety.A randomized controlled trial. Br J Dermatol 2008;158:116–21. PubMed
  3. Saurat JH, Stingl G, Dubertret L, Papp K, Langley RG, Ortonne JP et al. Efficacy and safety results from the randomized controlled comparative study of adalimumab vs. methotrexate vs. placebo in patients with psoriasis (CHAMPION). Br J Dermatol 2008;158:558–66. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hud- och könssjukdomar