Tillbaka

takrolimus
Protopic

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Måttligt till svårt atopiskt eksem som alternativ till topikala kortikosteroider.

Förbehåll / Kommentar

Miljörisk vid användning av takrolimus kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Kalcineurinhämmarna rekommenderas som andrahandsbehandling av måttlig till svårt atopisk dermatit som inte svarat tillfredsställande på eller inte tolererar konventionell behandling såsom topikala kortikosteroider. Lämpar sig bäst till eksem i ansikte och på hals.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Pitt M, Garside R, Stein K. A cost-utility analysis of pimecrolimus vs. topical corticosteroids and emollients for the treatment of mild and moderate atopic eczema. Br J Dermatol. 2006;154:1137-46. PubMed
  2. Svensson A, Chambers C, Gånemo A, Mitchell SA. A systematic review of tacrolimus ointment compared with corticosteroids in the treatment of atopic dermatitis. Curr Med Res Opin 2011;27:1395-406. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hud- och könssjukdomar