Tillbaka

fondaparinux
Arixtra

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av vuxna med akut symtomgivande spontan ytlig ventrombos i de nedre extremiteterna utan samtidig djup ventrombos och som alternativ till behandling vid VTE.

Förbehåll / Kommentar

Fondaparinux är miljöklassificerat.

Motivering

Det finns dokumentation för behandling av tromboflebit. I jämförelse med andra lågmolekylära hepariner har fondaparinux lång halveringstid som i hög grad är beroende av njurfunktion. Ingen antidot. Kan vara ett alternativ vid överkänslighet mot heparin eller HIT.

Rekommenderas inte som baspreparat på Kloka listan vid venös tromboembolisk sjukdom på grund av lång halveringstid.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Büller HR, Davidson HL, Decousus H, Gallus A, Gent M, Piovella F et al for the Matisse investigators. Subcutaneous Fondaparinux versus Intravenous Unfractionated Heparin in the Initial Treatment of Pulmonary Embolism. The Matisse Investigators. N Engl J Med 2003; 349:1695-1702. PubMed
  2. Chan NC, Siegal D, Lauw MN, Ginsberg JS, Eikelboom JW, Guyatt GH et al. A systematic review of contemporary trials of anticoagulants in orthopaedic thromboprophylaxis: suggestions for a radical reappraisal. J Thromb Thrombolysis. 2015;40:231-9. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel