Tillbaka

klopidogrel
Clopidogrel ..., Cloriocard, Grepid, Plavix

2018-12-12 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Långtidsbehandling vid ASA-intolerans. Tidsbegränsad behandling vid akut koronart syndrom (AKS) och PCI (perkutan coronar intervention) med stent.

Förbehåll / Kommentar

Behandling med trombocythämmande läkemedel ökar risken för blödning och risken ökar ytterligare när trombocythämmande läkemedel kombineras. Det är därför angeläget med noggrann patientinformation, att andra riskfaktorer för blödning och behandlingstidens längd beaktas och att, i varje enskilt fall, nyttan vägs mot blödningsrisken.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Klopidogrel är miljöklassificerat.

Motivering

Kliniska studier visar signifikant mortalitetsvinst vid AKS och infarkt-PCI. Rekommenderas i lokala och internationella vårdprogram.

Vid monoterapi är den relativa riskreduktionen likvärdig med den som erhålls med ASA (cirka 20 procent), vid kombinationsbehandling ger tillägg av klopidogrel ytterligare cirka 20 procent relativ riskreduktion. Den absoluta riskreduktionen avgörs av patientens risk. Expertrådets rekommendationer avseende längden av kombinationsbehandling finns på Janusinfo, se referens nr 6.


Utredningsmaterial och referenser

  1. CAPRIE: A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events (CAPRIE). CAPRIE Steering Committee. Lancet. 1996;348:1329-39. PubMed
  2. CURE: Yusuf S, Zhao F, Mehta SR, Chrolavicius S, Tognoni G, Fox KK; Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events Trial Investigators. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. N Engl J Med. 2001;345:494-502. PubMed
  3. CREDO: Steinhubl SR, Berger PB, Mann JT 3rd, Fry ET, DeLago A, Wilmer C, Topol EJ; CREDO Investigators. Clopidogrel for the Reduction of Events During Observation. Early and sustained dual oral antiplatelet therapy following percutaneous coronary intervention: a randomized controlled trial. JAMA. 2002;288:2411-20. PubMed
  4. CHARISMA: Bhatt DL, Fox KA, Hacke W, Berger PB, Black HR, Boden WE et al. Clopidogrel and aspirin versus aspirin alone for the prevention of atherothrombotic events. N Engl J Med 2006;354:1706-17. PubMed
  5. MATCH: Diener HC, Bogousslavsky J, Brass LM, Cimminiello C, Csiba L, Kaste M et al. Aspirin and clopidogrel compared with clopidogrel alone after recent ischaemic stroke or transient ischaemic attack in high-risk patients (MATCH): randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2004;364:331-7. PubMed
  6. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. 2014. Rekommendationer för behandling av kranskärlssjukdom med ADP-receptorhämmare. Janusinfo
  7. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 2018; 39 (2):119–177.

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar