Tillbaka

metoprololsuccinat
Metoprolol …, Bloxazoc, Metomylan, Seloken ZOC

2018-12-12 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ischemisk hjärtsjukdom. Angina pectoris. Postinfarktprofylax.

Förbehåll / Kommentar

Måldos i studierna har varit 200 mg/dygn.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Metoprolol är miljöklassificerat.

Motivering

Metoprololsuccinat är en väldokumenterad beta-1-receptorblockerare. Väletablerad som profylax mot symtom vid ischemisk hjärtsjukdom. Ger symtomlindring. Minskad dödlighet efter hjärtinfarkt påvisad. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Angina: Rehnqvist N, Hjemdahl P, Billing E, Bjorkander I, Eriksson SV, Forslund L et al. Effects of metoprolol vs verapamil in patients with stable angina pectoris. The Angina Prognosis Study in Stockholm (APSIS). Eur Heart J 1996;17:76-81. PubMed
  2. Olsson G, Rehnqvist N, Sjogren A, Erhardt L, Lundman T. Long-term treatment with metoprolol after myocardial infarction: effect on 3 year mortality and morbidity. J Am Coll Cardiol 1985;5:1428-37. PubMed
  3. Freemantle N, Cleland J, Young P, Mason J, Harrison J. beta Blockade after myocardial infarction: systematic review and meta regression analysis. BMJ. 1999;318:1730-7. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar