Tillbaka

glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Meda

2018-12-12 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Angina pectoris

Förbehåll / Kommentar

Snabbverkande nitroglycerin i tablettform för anfallskupering. Administreras sublingualt.

Glyceryltrinitrat är miljöklassificerat.

Motivering

Alternativ till nitroglycerinspray för anfallskupering av angina pectoris.

Nitroglycerin Meda utgår eftersom produkten kommer försvinna från den svenska marknaden.


Utredningsmaterial och referenser

  1. ESC Guidelines on the management of stable coronary artery disease. Eur Heart J. 2013;34:2949-3003. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar