Tillbaka

verapamil
Isoptin Retard

2018-12-12 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Angina pectoris, hypertoni, förmaksflimmer.

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid hjärtsvikt (även behandlad).

Verapamil är miljöklassificerat.

Motivering

Oselektiv kalciumantagonist med effekter på hjärta, retledningssystem och blodkärl. Dokumenterad effekt vid angina och postinfarkt (något lägre skyddseffekt än betablockad, men kan vara ett alternativ vid kontraindikation för dessa). Försiktighet med verapamil i kombination med betablockad på grund av risk för bradyarytmier.

Retardform av verapamil är att föredra.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Effect of verapamil on mortality and major events after acute myocardial infarction (the Danish Verapamil Infarction Trial II. DAVIT II). Am J Cardiol 1990;66:779-85. PubMed
  2. APSIS: Rehnqvist N, Hjemdahl P, Billing E, Bjorkander I, Eriksson SV, Forslund L, Held C, Nasman P, Wallen NH. Effects of metoprolol vs verapamil in patients with stable angina pectoris. The Angina Prognosis Study in Stockholm (APSIS). Eur Heart J 1996;17:76-81. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar