Tillbaka

labetalol
Trandate

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertensiv kris. Hypertoni under graviditet.

Förbehåll / Kommentar

Trandate ingår inte i läkemedelsförmånen.

Labetalol är miljöklassificerat.

Motivering

Betydande klinisk erfarenhet också under graviditet. Rekommenderas i lokala vårdprogram. Kombination av beta- och alfablockad ger god blodtryckssänkande effekt, vilket är gynnsamt vid svårkontrollerat blodtryck och hypertensiva kristillstånd av olika genes. Finns även i intravenös beredningsform.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw-Hill, 11:e upplagan 2006.
  2. Podymow T, August P. Update on the use of antihypertensive drugs in pregnancy. Hypertension. 2008;51:960-9. PubMed
  3. Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, Blomström-Lundqvist C, Cífková R, De Bonis M et al. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. European Heart Journal, Volume 39, Issue 34, 7 September 2018, Pages 3165–3241. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar