Tillbaka

spironolakton
Spironolakton …

2018-12-12 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tilläggsbehandling vid hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av spironolakton kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Spironolakton har en dokumenterad blodtryckssänkande effekt och är förstahandsalternativ som tilläggsbehandling vid svårbehandlad hypertoni som inte kontrolleras av övriga rekommenderade läkemedel. Spironolakton är också ett förstahandsmedel vid medicinsk behandling av primär aldosteronism.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lindholm, LH, Agenäs I, Carlbeg B, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004. SBU-rapport 170/1, pp 1-514. SBU
  2. Krause T, Lovibond K, Caulfield M, McCormack T, Williams B; Guideline Development Group. Management of hypertension: summary of NICE guidance. BMJ 2011;343. PubMed
  3. Kahan T, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, Hjemdahl P, Lindholm L et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004–Uppdatering 2007. SBU-rapport 170/1U, pp 1-195. SBU
  4. Williams B, Mancia G, Dessormais E, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). Eur Heart J 2018. Epub ahead of print  26 Aug.
  5. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar