Tillbaka

hydroklortiazid + amilorid
Amiloferm mite, Normorix mite, Sparkal mite

2018-12-12 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Kombination med betablockerare kan ha en ogynnsam metabol effekt.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Hydroklortiazid och amilorid är miljöklassificerade.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Normorix mite/Normorix är kombinationspreparat där tiazidkomponenten är väldokumenterad med avseende på morbiditet och mortalitet vid hypertonibehandling, vilket den stora ALLHAT-studien ytterligare bekräftat.

Långsamt insättande effekt. Beakta risk för elektrolytrubbningar och metabola biverkningar vid högre doser. Vid låg dosering är metabola biverkningar sällsynta. Kombinationen med amilorid är motiverad på grund av dess kalium- och magnesiumsparande effekt. Tiaziddiuretika har en gynnsam effekt på kalciummetabolismen och kan vara positivt för att förebygga osteoporotiska frakturer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lindholm, LH, Agenäs I, Carlbeg B, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004. SBU-rapport 170/1, pp 1-514. SBU
  2. Krause T, Lovibond K, Caulfield M, McCormack T, Williams B; Guideline Development Group. Management of hypertension: summary of NICE guidance. BMJ 2011;343. PubMed
  3. Kahan T, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, Hjemdahl P, Lindholm L et al. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004–Uppdatering 2007. SBU-rapport 170/1U, pp 1-195. SBU
  4. Williams B, Mancia G, Dessormais E, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). Eur Heart J 2018. Epub ahead of print  26 Aug.
  5. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar