Tillbaka

amilorid
Amilorid Mylan

2018-12-12 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Kaliumsparare

Förbehåll / Kommentar

Amilorid är miljöklassificerat.

Motivering

Amilorid är ett kaliumsparande diuretikum med blodtryckssänkande effekt.

Amilorid utgår eftersom amilorid försvinner från svenska markanden. Det finns dock amilorid som ingår i kombinationsprodukter med hydroklortiazid. Det går att förskriva amilorid på licens eftersom substansen finns på den europeiska marknaden.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Information från Läkemedelsverket 1:2006. Hjärtsvikt och asymtomatisk vänsterkammardysfunktion.
  2. Goodman & Gilman. The Pharmacological Basis of Therapeutics 11:e upplagan (2006) s.757-759
  3. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar