Tillbaka

fytomenadion
Konakion Novum

2018-12-12 Expertråd plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Beslut

Kvarstår

Indikation

För att minska/återställa PK(INR)-värde beroende på koagulationsförmågan, K-vitaminbrist eller vid behandling med antivitamin K (AVK)-läkemedel.

Förbehåll / Kommentar

Vid allvarlig blödning på grund av K-vitaminbrist eller AVK-behandling rekommenderas, förutom tillförsel av K-vitamin, tillägg av protrombinkomplexkoncentrat.

Effekten av K-vitamintillförsel blir, beroende på given dos, märkbar först efter 6-12 timmar. Efter hög dos (mer än 5 mg) kan effekten av Konakion kvarstå under flera dygn med åtföljande relativ resistens mot AVK-läkemedel.

Fytomenadion bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Väldokumenterad effekt vid ovanstående indikationer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-K(AVK)-läkemedel - behandlingsrekommendation. 2006. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel