Tillbaka

levonorgestrel
Mirena

2018-12-12 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Riklig menstruationsblödning. Antikonception.

Förbehåll / Kommentar

Hormonspiral som ger en lokal atrofi av endometriet. Effektduration 5 år. Det är vanligt med småblödningar under de första månaderna efter insättning. Ofta blödningsfrihet.

Kan användas av alla kvinnor, även de som inte fött barn och av ammande kvinnor.

Levonorgestrel är miljöklassificerat. Levonorgestrel bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Blödningsmängden reduceras kraftigt och metoden är den farmakologiskt mest effektiva. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lethaby A1, Hussain M, Rishworth JR, Rees MC. Progesterone or progestogen-releasing intrauterine systems for heavy menstrual bleeding.Cochrane Database Syst Rev. 2015;4:CD002126. PubMed
  2. Sanghera S, Roberts TE, Barton P, Frew E, Daniels J, Middleton L et al. Levonorgestrel-releasing intrauterine system vs. usual medical treatment for menorrhagia: an economic evaluation alongside a randomised controlled trial. PLoS One. 2014;9:e91891. PubMed
  3. Louie M, Spencer J, Wheeler S, Ellis V, Toubia T, Schiff LD et al. Comparison of the levonorgestrel-releasing intrauterine system, hysterectomy, and endometrial ablation for heavy menstrual bleeding in a decision analysis model. Int J Gynaecol Obstet. 2017;139(2):121-129. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi