Tillbaka

terbutalin
Bricanyl

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Fördröjning av förlossning vid prematurt värkarbete och hotande förtidsbörd vilket kan möjliggöra lungmognadsbehandling. 

Förbehåll / Kommentar

Behandlingen begränsas av kardiovaskulära biverkningar framförallt takykardi.

Terbutalin är miljöklassificerat.

Motivering

Värkhämmande medel som förmår att förlänga graviditeten med upp till 48 timmar och på det sättet uppnå effekt av lungmognadsbehandling. 

Förmånligt pris.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Roberts D, Brown J, Medley N, Dalziel S. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017 (3) CD004454. PubMed
  2. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi; Arbets- och referensgrupp för Perinatologi i samarbete med Sektionen för neonatologi, Svenska barnläkareföreningen och Svensk Förening för perinatalmedicin. ARG-rapport nr 52, 2004. Perinatalt omhändertagande vid extrem underburenhet. SFOG
  3. Lamont RF; International preterm labour council. Evidence-based labour ward guidelines for the diagnosis, management and treatment of spontaneous preterm labour. J Obstet Gynecol 2003;23:469-78. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi