Tillbaka

atosiban
Tractocile

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Fördröjning av förlossning vid prematurt värkarbete och hotande förtidsbörd vilket kan möjliggöra lungmognadsbehandling.

Förbehåll / Kommentar

Miljörisk vid användning av atosiban kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Värkhämmande medel som förmår att förlänga graviditeten med upp till 48 timmar och på det sättet uppnå effekt av lungmognadsbehandling.

Väsentligt färre biverkningar än med terbutalin (Bricanyl) och kan därför ges under längre tid och till fler kvinnor.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi; Arbets- och referensgrupp för Perinatologi i samarbete med Sektionen för neonatologi, Svenska barnläkareföreningen och Svensk Förening för perinatalmedicin. ARG-rapport nr 52, 2004. Perinatalt omhändertagande vid extrem underburenhet. SFOG
  2. Roberts D, Brown J, Medley N, Dalziel S. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017 (3) CD004454. PubMed
  3. The Worldwide Atosiban versus Beta-agnoists Study Group Participants. Effectiveness and safety of the oxytocin antagonist atosiban versus beta-adrenegic agonists in the treatment of preterm labour. Br J Obstet Gynaecol 2001;108:133-42. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi