Tillbaka

menotropin
Menopur

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ovulationsstimulering och kontrollerad hyperstimulering vid assisterad befruktning inklusive hypofysär anovulation.

Förbehåll / Kommentar

Ska förskrivas och monitoreras av läkare med specialkunskap inom fertilitetsbehandling.

Blandas före injektion i multidos.

Subventioneras inte vid äggfrysning av sociala skäl, TLV.

Menotropin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Högrenat urinderiverat humant menopausgonadotropin tillsammans med humant koriongonadotropin med mycket väldokumenterad effekt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. European and Israeli Study Group on Highly Purified Menotropin versus Recombinant Follicle-Stimulating Hormone. Efficacy and safety of highly purified menotropin versus recombinant follicle-stimulating hormone in in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection cycles: a randomized, comparative trial. Fertil Steril. 2002;78:520-8. PubMed
  2. van Wely M, Kwan i, Burt AL, Thomas J, Vail A, Van der Veen F et al. Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian stimulation in assisted reproductive technology cycles. A Cochrane review. Human Reprod Update 2012;18:340. PubMed
  3. van Wely M, Kwan I, Burt AL, Thomas J, Vail A, Van der Veen F et al. Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian stimulation in assisted reproductive technology cycles (Review) Cochrane Library Cochrane Database Syst Rev. 2011;(2):CD005354. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi