Tillbaka

nafarelin
Synarel, Synarela

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nedreglering av hypofyshormoner i samband med assisterad befruktning.

Förbehåll / Kommentar

Behandlingen ska initieras och monitoreras av läkare med specialkompetens inom området.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Nafarelin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Förstahandsval. Väldokumenterad effekt. Nässpray i tvådosförfarande.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Avrech OM, Goldman GA, Pinkas H, Amit S, Neri A, Zukerman Z et al. Intranasal nafarelin versus buserelin (short protocol) for controlled ovarian hyperstimulation before in vitro fertilization: a prospective clinical trial. Gynecol Endocrinol 1996;10:165-70. PubMed
  2. Wong JM, Forrest KA, Snabes SZ, Zhao SZ, Gersh GE, Kennedy SH. Efficacy of nafarelin in assisted reproductive technology: a meta-analysis. Hum Reprod Update 2001;7:92-101. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi