Tillbaka

ganirelix
Fyremadel, Orgalutran

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Snabb och reversibel hämning av LH-insöndringen vid assisterad befruktning.

Förbehåll / Kommentar

Behandlingen ska initieras och monitoreras av läkare med specialkompetens inom området.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Ganirelix bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Förstahandsval. Väldokumenterad effekt. Förfylld spruta.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Borm G, Mannaerts B. Treatment with the gonadotrophin-releasing hormone antagonist ganirelix in women undergoing ovarian stimulation wiht recombinant follicle stimulating hormone is effective, safe and convenient: results of a controlled, randomized, multicentre trial. The European Orgalutran Study Group. Hum Reprod 2000;15:1490-8. PubMed
  2. Shapiro DB, Mitchell-Leef D, Carter M, Nagy ZP. Ganirelix acetate use in normal- and poor-prognosis patients and the impact of estradiol patterns. Fertil Steril 2005;83(3):666-70. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi