Tillbaka

dinoproston
Minprostin

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Induktion av förlossning.

Förbehåll / Kommentar

Försiktighet ska iakttas då Minprostin ges till patienter med patologiskt värkarbete samt till kvinnor som genomgått kejsarsnitt.

Miljörisk vid användning av dinoproston kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Prostaglandinanalog med väldokumenterad effekt på cervixutmognad.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Keirse MJNC. Prostaglandins in preinduction cervical ripening: metaanalysis of worldwide clinical experience. J Reprod Med 1993;38:89-100. PubMed
  2. Thomas J. Vaginal prostaglandin (PGE2 and PGF2a) for induction of labour at term. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(6):CD003101. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi