Tillbaka

dienogest + estradiol
Qlaira

2018-12-12 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

UpptasEj

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare djup ventrombos och ökad trombosrisk som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom, pågående leversjukdom, könshormonberoende tumör, migrän med aura.

Estradiol och dienogest är miljöklassificerade. Estradiol bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Upptas ej. Sekvenspreparat med fyra faser av varierande hormoninnehåll. Fyrfasregim komplicerar kontinuerlig användning jämfört med monofasisk regim. Högre förekomst av bröstspänning har rapporterats med sekvenspreparat.

Kombinerat p-piller med estradiol istället för syntetiskt etinylestradiol. Detta innebär en teoretiskt lägre risk för bland annat tromboembolisk sjukdom men klinisk evidens saknas ännu. Preparatet är lika effektivt som andra kombinerade p-piller med god blödningskontroll.

Mindre miljöpåverkan än etinylestradiolinnehållande preventivmetoder.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Parke S, Nahum GG, Wildt L, Palacious S, Romer T, Bitzer J. Efficacy and tolerability of a new oral contraceptive containing estradiol and dienogest. Poster presented at the American College of Obstetricians and Gynecologists 56th Annual meeting New Orleans, LA, USA May 2008
  2. Van Vliet HAAM, Raps M, Lopez LM, Helmerhorst FM. Quadriphasic versus monophasic oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2011;11:CD009038. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi