Tillbaka

levonorgestrel + etinylestradiol
Prionelle

2018-12-12 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare djup ventrombos och ökad trombosrisk som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom, pågående leversjukdom, könshormonberoende tumör, migrän med aura.

Kombinerade monofasiska preventivmetoder kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan 3–5 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt.

Prionelle ingår i läkemedelsförmånen och subventioneras av SLL till kvinnor under 26 år. 

Neovletta rekommenderas inte då preparatet inte ingår i läkemedelsförmånen eller i SLL:s ungdomssubvention.

Etinylestradiol och levonorgestrel är miljöklassificerade. Etinylestradiol och levonorgestrel bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

P-piller med hög säkerhet och god blödningskontroll. Kombinerad tablett för effektiv oral antikonception. Få biverkningar, dokumenterad lägre trombosrisk jämfört med tredje generationens kombinerade p-piller.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Dragoman MV, Tepper NK, Fu R, Curtis KM, Chou R, Gaffield ME. A systematic review and meta-analysis of venous thrombosis risk among users of combined oral contraception. Int J Gynaecol Obstet. 2018 Jun;141(3):287-294. doi: 10.1002/ijgo.12455. Epub 2018 Feb 22. PubMed
  2. Sitruk-Ware R. Hormonal contraception and thrombosis. Fertil Steril. 2016 Nov;106(6):1289-1294. doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.08.039. Epub 2016 Sep 24. PubMed
  3. Combined hormonal contraception and the risk of venous thromboembolism: a guideline. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Electronic address: ASRM@asrm.org1; Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Fertil Steril. 2017 Jan;107(1):43-51. doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.09.027. Epub 2016 Oct 25. PubMed
  4. Edelman A, Micks E, Gallo MF, Jensen JT, Grimes DA. Continuous or extended cycle vs. cyclic use of combined hormonal contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 29;(7):CD004695. doi: 10.1002/14651858.CD004695.pub3. PubMed
  5. Nappi RE, Lobo Abascal P, Hsieh J, Micheletti MC. Cycle control with an extended-regimen oral contraceptive combining levonorgestrel and ethinyl estradiol that includes continuous low-dose ethinyl estradiol instead of the traditional hormone-free interval. Int J Womens Health. 2017 Oct 5;9:739-747. doi: 10.2147/IJWH.S142078. eCollection 2017. PubMed
  6. Champaloux SW, Tepper NK, Monsour M, Curtis KM, Whiteman MK, Marchbanks PA, Jamieson DJ. Use of combined hormonal contraceptives among women with migraines and risk of ischemic stroke. Am J Obstet Gynecol. 2017 May;216(5):489.e1-489.e7. doi: 10.1016/j.ajog.2016.12.019. Epub 2016 Dec 26. PubMed
  7. Antikonception. Information från Läkemedelsverket. 2014;25(2):14–28. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi