Tillbaka

levonorgestrel
Mirena

2018-12-12 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Intrauterin antikonception med en frisättning av levonorgestrel cirka 15 mikrogram/24 timmar.

Hormonspiralen kan användas av alla kvinnor även de som inte fött barn samt ammande kvinnor.

Ingår i läkemedelsförmånen och subventioneras av SLL till kvinnor under 26 år.

Levonorgestrel är miljöklassificerat. Levonorgestrel bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Högeffektiv hormonspiral som ger skydd mot graviditet i 5 år. Högre frisättning av levonorgestrel jämfört med Kyleena och Jaydess, vilket effektivt minskar blödningsmängden och ger blödningsfrihet efter 6 månader hos 20 procent av användarna. Har dokumenterad effekt vid dysmenorré och endometrios.

God compliance.

Hormonspiraler med lokalt låg frisättning av gestagen i livmodern bedöms ge lägre risk för miljöpåverkan jämfört med andra preventivmetoder där den administrerade mängden hormon är avsevärt högre. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lethaby A, Hussain M, Rishworth JR, Rees MC. Progesterone or progestogen-releasing intrauterine systems for heavy menstrual bleeding Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 30;(4):CD002126. doi: 10.1002/14651858.CD002126.pub3. PubMed
  2. Antikonception – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(2):14–28. Läkemedelsverket
  3. Brockmeyer A, Kischen M, Webb A. Experience of IUD/IUS insertions and clinical performance in nulliparous women. Eur J Contracept Reprod Health Care 2008;13:248-54. PubMed
  4. Lindh I, Milsom I. The influence of intrauterine contraception on the prevalence and severity of dysmenorrhea: a longitudinal population study. Human Reproduction 2013;28, 1953–60 PubMed
  5. Heinemann K, Reed S, Moehner S, Minh TD. Comparative contraceptive effectiveness of levonorgestrel-releasing and copper intrauterine devices: the European Active Surveillance Study for Intrauterine Devices. Contraception. 2015;91:280-3. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi