Tillbaka

levonorgestrel
Levonorgestrel ..., Frivelle, LevoDonna, Postinor

2018-12-12 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Generikabyte

Indikation

Postkoital antikonception för användning inom 3 dygn efter oskyddat samlag eller efter att någon preventivmetod misslyckats.

Förbehåll / Kommentar

Ju tidigare intag efter oskyddat samlag, desto bättre effekt. 

Skyddseffekten kan minska vid hög kroppsvikt.

Levonorgestrel ..., Frivelle, Levodonna och Postinor är alternativa preparat till det tidigare rekommenderade Norlevo. Enligt Läkemedelsverket ingår Levonorgestrel ..., Frivelle, Levodonna och Postinor i en utbytesgrupp och Norlevo i en annan. Inget av dessa preparat ingår i läkemedelsförmånen. Receptfritt.

Vid receptförskrivning är läkemedel i en utbytesgrupp utbytbara enligt Läkemedelsverket men eftersom läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen inte är utbytbara, medför detta att inget av dessa får bytas ut på apotek. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.

Levonorgestrel är miljöklassificerat. Levonorgestrel bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel

Motivering

Andrahandspreparat med dokumenterad effekt upp till 3 dygn efter oskyddat samlag medan förstahandspreparatet Ellaone är effektivt upp till 5 dygn efter samlag.

Hormonella preventivmetoder kan påbörjas omgående efter användning av levonorgestrel akut p-piller.

Generikabyte av Norlevo till annan utbytesgrupp för akut p-piller levonorgestrel, det vill säga den i vilken preparaten Levonorgestrel ..., Frivelle, Levodonna och Postinor ingår, är motiverat då medelpriset per förpackning (1 tabl á 1,5 mg) är lägre för de preparat som ingår i denna utbytesgrupp (okt 2018) och att den största andelen av försäljningen gäller preparat ur den nu rekommenderade utbytesgruppen.

Den dominerande försäljningen av levonorgestrelinnehållande akut-p-piller görs receptfritt på apotek och priset har då betydelse.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Antikonception. Information från Läkemedelsverket 2014;25(2):14–28. Läkemedelsverket
  2. Cheng L, Che Y, Gülmezoglu AM. Interventions for emergency contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;(8). PubMed
  3. Dunn S, Guilbert E, Lefebvre G, Allaire C, Arneja J, Birch C et al. Emergency contraception. J Obstet Gynaecol Can. 2003;25:673-9, 680-7; quiz 688-90. PubMed
  4. Muller AL, Llados CM, Croxatto HB. Postcoital treatment with levonorgestrel does not disrupt postfertilization events in the rat. Contraception. 2003;67:415-9. PubMed
  5. Webb AM. Emergency contraception. BMJ. 2003;326:775-6. PubMed
  6. Glasier A, Cameron ST, Blithe D, Scherrer B, Mathe H, Levy D et al. Can we identify women at risk of pregnancy despite using emergency contraception? Data from randomized trials of ulipristal acetate and levonorgestrel. Contraception. 2011 Oct;84(4):363-7. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi