Tillbaka

kabergolin
Cabergoline …, Dostinex

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hyperprolaktinemi och prolaktinom.

Förbehåll / Kommentar

Vid behandling med kabergolindoser, som förväntas överstiga 2 mg/vecka eller om biljud auskulteras över hjärtat bör ekokardiografi övervägas innan behandlingen påbörjas, och därefter var 12:e månad.

Vid behandling av patienter med samtidig psykossjukdom eller neuroleptikabehandling skall patientens psykiatriker/behandlande läkare kontaktas innan dopaminagonistbehandling sätts in.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av kabergolin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Kabergolin är en effektiv behandling av hyperprolaktinemi/prolaktinom och flera studier har visat att kabergolin har färre biverkningar i form av illamående och kan vara mera effektiv än bromokriptin. Prolaktinnivån och menstruationsfunktionen normaliseras i mer än 80 procent hos kvinnor med hyperprolaktinemi/prolaktinom och tumörregress kan påvisas i drygt 60 procent av fallen vid makroprolaktinom. Kabergolin doseras vanligen 1-2 gånger per vecka.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Klibanski A. Prolactinomas. N Engl J Med 2010; 362:1219-26. PubMed  Fulltext
  2. Melmed S, Casanueva FF, Hoffman AR, Kleinberg DL, Montori VM, Schlechte JA et al. Diagnosis and treatment of hyperprolactinemia: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;96: 273-88. PubMed
  3. Romijn JA. Hyperprolactinemia and prolactinoma. Handb Clin Neurol 2014;124:185-95
  4. Molitch ME. Endocrinology in pregnancy: management of the pregnant pattient with prolactinoma. Eur J Endocrinol 2015;172:205-13
  5. Cooper O, Greenman Y. Dopaminagonists for pituitary adenomas. Front Endocrinol (Lausanne) 2018 Aug 21;9:267 doi: 10.3389/fendo.2018.00469. eCollection 2018

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar