Tillbaka

bromokriptin
Parlodel, Pravidel

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hyperprolaktinemi och prolaktinom

Förbehåll / Kommentar

Vid behandling av patienter med samtidig psykossjukdom eller neuroleptikabehandling skall patientens psykiatriker/behandlande läkare kontaktas innan dopaminagonistbehandling sätts in.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Bromokriptin är miljöklassificerat. 

Motivering

Bromokriptin är en väletablerad och effektiv behandling vid hyperprolaktinemi/prolaktinom med normaliserat prolaktin i 70 procent och tumörregress i 80 procent av fallen. Bromokriptin tas 1-3 gånger dagligen.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Verhelst J, Abs R. Hyperprolactinemia: pathophysiology and management, Review. Treat endocrinol 2003;2:23-32.
  2. Berinder K, Stackenäs I, Akre O, Hirschberg AL, Hulting AL. Hyperprolactinemia in 271 women: up to three decades of clinical follow-up. Clin Endocrinol 2005;63:450-5. PubMed 
  3. Melmed S, Casanueva F, Hoffman A, Kleinberg D, Montori V, Schlechte J et al. Diagnosis and treatment of hyperprolactinemia: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;96(2):273-88. PubMed 
  4. Romijn JA. Hyperprolactinemia and prolactinoma. Handb Clin Neurol 2014;124:185-95
  5. Molitch ME. Endocrinology in pregnancy: management of the pregnant pattient with prolactinoma. Eur J Endocrinol 2015;172:205-13
  6. Cooper O, Greenman Y. Dopaminagonists for pituitary adenomas. Front Endocrinol (Lausanne) 2018 Aug 21;9:267 doi: 10.3389/fendo.2018.00469. eCollection 2018

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar