Tillbaka

insulin lispro
Insulin lispro Sanofi

2018-12-12 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

För behandling av insulinkrävande diabetes mellitus hos vuxna och barn

Förbehåll / Kommentar

Insulin lispro Sanofi är en biosimiliar till Humalog och är en direktverkande insulinanalog. 
Förstahandsval vid behandling med direktverkande insulinanalog.

Kan ges till vuxna och barn i alla åldrar.
Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Direktverkande insulinanalog som ges strax före måltid.

Insulin lispro Sanofi bedöms som likvärdigt med referensprodukten Humalog.

Priset för Insulin lispro Sanofi är cirka 20 procent lägre än för Humalog och cirka 23 procent lägre än för insulin aspart (Novorapid), en annan direktverkande insulinanalog som bedöms likvärdig med insulin lispro. Prisuppgifter januari 2019.

Bra sortimentsbredd, finns i injektionsflaska, cylinderampull och förfylld injektionspenna (Solostar). Vid val av preparat är pris och hanterbarhet av injektionshjälpmedel avgörande.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Vignatis L. Diabetes 1995;44 (suppl I):229A
  2. Andersson J. Diabetologia 1994;37 (suppl I): A169
  3. Socialstyrelsen. Riktlinjer för diabetesvård. Nationella riktlinjer 2017

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar