Tillbaka

insulin lispro
Humalog

2018-12-12 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

För behandling av insulinkrävande diabetes mellitus

Förbehåll / Kommentar

Innehåller insulin lispro, en direktverkande insulinanalog.  

Kan ges till vuxna och barn i alla åldrar.

Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Humalog är ett avsevärt dyrare alternativ (ca 25 %) än biosimilar av insulin lispro (januari 2019) och utgår därför ur Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar