Tillbaka

insulin lispro
Humalog

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

För behandling av insulinkrävande diabetes mellitus

Förbehåll / Kommentar

Innehåller insulin lispro, en direktverkande insulinanalog. 

Kan ges till vuxna och barn i alla åldrar.

Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Humalog är ett avsevärt dyrare alternativ (ca 25 %) än biosimilar av insulin lispro (januari 2019) och utgår därför ur Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Vignatis L. Diabetes 1995;44 (suppl I):229A 
  2. Andersson J. Diabetologia 1994;37 (suppl I): A169
  3. Kaiserman K, Jung H, Benabbad I, Karges B, Polak M. 20 Years of insulin lispro in pediatric type 1 diabetes: a review of available evidence. Pediatric Diabetes 2017;18:81–94 PubMed
  4. Socialstyrelsen. Riktlinjer för diabetesvård. Nationella riktlinjer 2017

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar