Tillbaka

kolekalciferol
Divisun

2018-12-12 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av D-vitaminbrist.

Förbehåll / Kommentar

Kvarstår med begränsning i styrkan 2000 E per tablett.

D-vitaminbrist behandlas med prohormonet D-vitamin. Det animala vitamin D3 (kolekalciferol) har högre bioaktivitet än det vegetabiliska vitamin D2 (ergokalciferol).

Riskfaktorer för D-vitaminbrist (definierat som <25 nmol/l 25-hydroxy-vitamin D i serum) är framför allt bristande solexponering, täckande klädsel, mörk hud, hög ålder och malabsorption.

Vid njursvikt behövs ofta aktivt D-vitamin (alfakalcidol eller kalcitriol). Denna behandling handläggs av njurmedicinare. Aktivt D-vitamin ges även till patienter med hypoparatyreoidism.

D-vitamin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Till patienter med behov av höga doser av D-vitamin.

Vid D-vitaminbrist behövs vid initial behandling ofta relativt höga doser D-vitamin, ofta
1 000 till 4 000 enheter D-vitamin per dag. Efter den intitala behandlingen kan lägre doser räcka.

Benferol kapsel 800 E är likvärdigt med Divisun 800 E men kostnaden är lägre (jan 2019). Därför rekommenderas Benferol när underhållsdosen är 800 E per dygn av D-vitamin.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium; Ross AC, Taylor CL, Yaktine AL, Del Valle HB, editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011. PubMed Fulltext
  2. Melhus H, Michaelsson K. Vitamin D och hälsa: Evidensbristen är det stora problemet. Läkartidningen 2012:12; 604-5. Läkartidningen
  3. Rosen CJ, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK, Durazo-Arvizu RA et al. IOM committee members respond to Endocrine Society vitamin D guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(4):1146-52. PubMed 
  4. Vårdinformation i StorStockholm. D-vitaminbrist. Viss

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar