Tillbaka

fludrokortison
Florinef

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Addisons sjukdom, andra former av primär binjuresvikt och kongenital binjurebarkshyperplasi.

Förbehåll / Kommentar

Viktigt med noggrann individuell dostitrering för att uppnå en adekvat substitutionsbehandling och för att undvika biverkningar. Fludrokortison används vanligen i kombination med en glukokortikoid. Vid iatrogen och sekundär kortisolsvikt är fludrokortison ej indicerat.

Den glukokortikoida effekten för fludrokortison är 10-15 gånger större, och den mineralkortikoida effekten är mer än 100 gånger större än för hydrokortison.

Miljörisk vid användning av fludrokortison kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Vid primär binjurebarksinsufficiens ges förutom glukokortikoid ofta substitutionsbehandling med en mineralkortikoid. Florinef är det enda registrerade mineralkortikoidpreparatet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Løvås K, Husebye ES. Replacement therapy in Addison's disease. Expert Opin Pharmacother. 2003 Dec;4(12):2145-9. PubMed
  2. Läkemedelsverket. Johannsson, Engström. Endokrinologi/Kortikosteroider och hypofyshormoner. Läkemedelsboken.
  3. Martindale: The Complete Drug Reference 2012, Fludrocortisone Acetate.
  4. Husebye ES, Allolio B, Arit W, Badenhoop K, Bensing S, Betterle C, et al. Consensus statement on the diagnosis, treatment and follow-up of patients with primary adrenal insufficiency. J Intern Med 2014; 275: 104-15. PubMed
  5. Saevik ÅB, Åkerman AK, Grønning K, Nermoen I, Valland SF, Finnes TE et al. Clues for early detection of autoimmune Addison’s disease-myths and realities. J Intern Med. 2018 Feb;283(2):190-199. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar