Tillbaka

hydrokortison
Solu-Cortef

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Specifik indikation: livsnödvändig substitution vid kortisolbrist när peroral behandling inte är möjlig.

Förbehåll / Kommentar

Vid förskrivning av Solu-Cortef till patient som kan komma att behöva injicera läkemedlet på egen hand eller med hjälp av närstående, bör noggrann genomgång av hantering och injektionsteknik göras. Förskrivningen bör också inkludera sprutor och kanyler.

Utsättning av substitutionsbehandling/eller otillräcklig substitutionsbehandling kan medföra livsfara.

Solu-Cortef ingår inte i läkemedelsförmånen.

Miljörisk vid användning av hydrokortison kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Livsviktigt injicerbart hydrokortisonpreparat vid kortisolbrist när peroral behandling inte är möjlig eller är otillräcklig. Enda registrerade hydrokortisonpreparatet för injektion.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Oralt hydrokortisonpreparat har godkänts. 2004;4:9. Information från läkemedelsverket 2004.
  2. Olsson T, Ahrén B och Werner S, Binjurarna: Endokrinologi, under redaktion av Sigbritt Werner, Liber 2006; s 134-53. 
  3. Läkemedelsverket. Johannsson, Engström. Endokrinologi/Kortikosteroider och hypofyshormoner. Läkemedelsboken.
  4. Husebye ES, Allolio B, Arit W, Badenhoop K, Bensing S, Betterle C, et al. Consensus statement on the diagnosis, treatment and follow-up of patients with primary adrenal insufficiency. J Intern Med 2014; 275: 104-15. PubMed
  5. Saevik ÅB, Åkerman AK, Grønning K, Nermoen I, Valland SF, Finnes TE et al. Clues for early detection of autoimmune Addison’s disease-myths and realities. J Intern Med. 2018 Feb;283(2):190-199. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar